Producenci
Zwroty i reklamacje
1. Zwrot towaru - zgodnie z obowiązującym prawem, Nabywca zawierający umowę poza salonem sprzedaży ma prawo odstąpienia od umowy kupna towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Dotyczy to wyłącznie klientów indywidualnych.
2. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym
3. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Nabywcę koszty przewozu i odesłania towaru.
4. Koszty odesłania towaru pokrywa Nabywca.
5. Reklamacje Nabywcy rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Nabywca ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, gdy Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Nabywcę na znaczne niedogodności, Nabywca ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy.
6. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę niezgodności towaru z umową, Nabywca uprawniony jest do nadania towaru na adres sklepu internetowego (dostępny w regulaminie). Nabywca zobowiązany jest odesłać niezgodny z umową towar firmą kurierską, którą do niego został wysłany wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności towaru z umową. W sytuacji skorzystania z usług innego przewoźnika koszty dostarczenia towaru obciążają nabywcę.
7. Sprzedawca zwraca Nabywcy koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, w terminie 3 dni licząc od dnia rozpatrzenia i uwzględnienia roszczeń Nabywcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
8. Jeżeli w wypadku niezgodności towaru z umową, nie będzie możliwa wymiana towaru (np. z uwagi na wyczerpanie asortymentu danego towaru), Sprzedawca zaoferuje inny, dostępny towar o tożsamych parametrach, po wyrównaniu ewentualnej różnicy cen, bądź zwróci równowartość jego ceny.
9. Istnienie uprawnień Nabywcy z tytułu jego niezgodności z umową (wadliwości towaru) wobec Sprzedawcy nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w opisie przedmiotu dostepnym na stronie internetowej.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl